Australië

Ceres Agriculture, Australië

Over het bedrijf

Bestaat sinds

2000

Medewerkers

105 medewerkers

Veebezetting

100.000 runderen (productie per jaar)

25.000 Merino schapen

Landbouwgrond

30.000 ha, waarvan 16.000 ha akkerland en 14.000 ha weidegrond

Bodemgesteldheid

Zandsteen en basaltgrond

Neerslaghoeveelheden per jaar

600 tot 700 mm, afhankelijk van de regio

Machinepark

4x LEXION 740

2x LEXION 770

3x AXION 950

1x AXION 930

2x AXION 810

1x ARION 630C

1x ARION 620C

Over Australië

Bevolking

Rond 23,6 miljoen inwoners

3,1 inwoners per km² (per 247 acres)

Totale oppervlakte

770 miljoen ha (1.902.711.437 acres)

Landbouwgrond

385 miljoen hectare (951.355.718 acres)

Aantal landbouwbedrijven

Ongeveer 123.000

Meer dan 70% van de bedrijven is kleiner dan 500 ha (1.235 acres). 100 bedrijven bewerken meer dan 500.000 ha (1.235.526 acres).

Wij hebben er hard voor gewerkt om een duurzaam bedrijf te ontwikkelen.

 

Mark Mason is een Australische landbouwer in de zesde generatie en werkte vele jaren als agronoom, alvorens hij in 2000 samen met de Australische zakenman  Garrick Hawkins het bedrijf Ceres Agriculture vestigde. Het bedrijf bestond toen uit een boerderij met twee medewerkers. „In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een duurzaam bedrijf te ontwikkelen en we hadden in het begin niet zo iets groots voor ogen”, geeft hij toe en legt uit: „Het bleek al snel dat het groot moest worden om de zaken rond te krijgen. Schaalvergroting is een manier die ons helpt om internationaal concurrerend te blijven.“ Daarvoor is duurzaamheid een must – zowel in milieutechnische als economische zin. Want: „We werken onder zeer moeilijke omstandigheden in een land waar het behalve voor vergoeding op dieselverbruik geen enkele subsidie bestaat.“ Men zou met landbouw kunnen beginnen door weinig te investeren, geen geld uit te geven en niets nieuws te ondernemen. „Wij hebben een tegenovergestelde instelling, wij hebben een goede cash-flow nodig om onze medewerkers te betalen“, Mark Mason bevestigt de overtuiging, die geleid heeft tot de ontwikkeling van de onderneming in de huidige omvang.

„Het belangrijkste voor ons bij de keuze de apparatuur is kwaliteit en betrouwbaarheid. Beide hebben we met CLAAS."

 

De kwaliteitseisen van Ceres Agriculture beperken zich niet tot alleen eerste klas rundvlees. Om efficiënt te werken en tegelijk een hoge kwaliteit te waarborgen, komt het op veel dingen tegelijk aan: op de mensen, de machines, de grond en het klimaat. De machines hebben Mark Mason en zijn team volledig onder controle. „Het belangrijkste voor ons bij de keuze de apparatuur is kwaliteit en betrouwbaarheid. Beide hebben we met CLAAS.“ Negen tractoren en zes maaidorsers van  CLAAS werken op het bedrijf. Wat betreft de tractoren merkt Mark Mason op, dat vooral bij de oogst van wintergranen, wanneer er acht weken lang de klok rond ononderbroken wordt gewerkt, betrouwbare machines elementair zijn. Hetzelfde geldt ook voor het zaaien, wanneer de tractoren met 18 meter Morris schijven- of tandenzaaimachines en 11 ton Air Carts (in Nederlands: zaaiwagens) lopen. Maar ook comfort voor de bestuurder is zeer belangrijk , want wanneer de jongens lang in de machines zitten, helpt het comfort om waakzaam te blijven en problemen te voorkomen“, zegt Mark Mason. Een extra uitdaging voor de landbouw in het algemeen en voor de machines in het bijzonder is het klimaat. In de zomer heersen vaak temperaturen ver boven de 40 graden Celcius, waarin ze moeten werken. Met de CLAAS machines is dat te doen. Een groot voordeel ziet Mark Mason ook in het brandstofverbruik: „In vergelijking met andere machines op de markt zijn ze zeer efficiënt, wat in een bedrijf dat per jaar drie miljoen liter diesel per jaar nodig heeft, zeer belangrijk is. Vooral wanneer men naar de tractor draaiuren kijkt: onze zaai tractoren lopen ongeveer 2.000 uur per jaar. Wanneer we ook maar een beetje diesel kunnen besparen heeft dat een groot effect." Naast betrouwbaarheid, efficiëntie en comfort is service een zeer belangrijke factor bij de keuze van de machines.  „Veel werk wat we uitvoeren is sterk aan tijd gebonden. Enkele uren uitval per dag kunnen ons snel tienduizenden dollars kosten", zegt Mark Mason. Ook eigen monteurs van het bedrijf kunnen niet alles repareren. Gelukkig kan hij met zijn mensen terugvallen op Jeremy Matthews van de dealer WJ’s Matthews in Moree – nog altijd een uur rijden van zijn bedrijf.

„Ik ben zeer trots op de prestaties van onze medewerkers.  Zonder hen zouden we niet zo ver zijn gekomen, als waar we nu zijn".

 

105 fulltime medewerkers, verdeeld over de afdelingen rundvee, schapen, landbouw en logistiek evenals administratie en boekhouding behoren tegenwoordig tot Ceres Agriculture. Het is echter niet gemakkelijk om goede mensen te krijgen, beschrijft Mark Mason. „Wij leven hier zeer geïsoleerd, honderd kilometer van de dichtstbijzijnde stad verwijderd." Maar men biedt de medewerkers goede voorwaarden. Verantwoordelijkheidsgevoel, toewijding en teamgeest. Dat zijn eigenschappen die het Ceres-team karakteriseren. „Ik ben zeer trots op de prestaties van onze medewerkers. Zij werken hard en zij toegewijd aan het bedrijf. Zonder onze medewerkers zouden we niet zo ver zijn gekomen, als waar we nu zijn".  daarvan is de chef overtuigd. Het is dus niet verwonderlijk, dat de leuzen van het bedrijf zorgvuldigheid, kwaliteit en respect luiden.  „Een dag, waarop we iets produceren, waarop we met reden trots kunnen zijn, iets wat de mensen graag eten, dat is goed werk", zegt Mark Mason en voegt er aan toe: „Ik geloof dat de productie van voedsel iets fundamenteels en verrijkend is. Daar kan men moeilijk iets boven stellen." Men ziet dat hij zin heeft in zijn werk. Hij geniet van de uitdagingen en zit niet graag stil;. Hij is ervan overtuigd, dat men in Australië als boer flexibel en aanpasbaar moet zijn, en dat is hij. Zijn visie: een bedrijf achter te laten, dat duurzaam en rendabel is.


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen