Denemarken

Bedrijf Braeraa, Haderslev, Denemarken

Over het bedrijf

Bestaat sinds

Overname door Kim Kragh in 1994.

Het bedrijf Braeraa bestaat sinds 1780.

Veebezetting

3.000 mestvarkens (de stallen zijn verhuurd)

Medewerkers

-

Landbouwgrond

Tot 2012 bewerkte Kim Kragh 1.200 ha.

Tegenwoordig 600 ha, waarvan:

310 ha wintertarwe

160 ha zomer- en wintergerst

130 ha koolzaad

Vruchtwisseling

Wintergerst, winter koolzaad, wintertarwe, wintertarwe, zomergerst

Bodemgesteldheid

Zware, gedeeltelijk kleiachtige leemhoudende grond

Neerslaghoeveelheden per jaar

800 mm

Machinepark

1 AXION 810

1 AXION 840

1 XERION 3300 TRAC VC

(Met betrekking tot de reorganisatie van het bedrijf werden  de AXION 810 en de XERION 3300 door een AXION 930 vervangen)

Over Denemarken

Bevolking

5,5 miljoen inwoners

Oppervlakte

Ca. 4,3 miljoen hectare (ca. 10,6 miljoen acres)

Landbouwgrond

Ca. 2,6 miljoen hectare (ca. 6,5 miljoen acres)

Aantal landbouwbedrijven

Ca. 42.000

Gemiddelde bedrijfsgrootte

63 hectare (156 acres)

Op vele terreinen gaat de nationale wetgeving verder dan de Europese richtlijnen.

 

Echter een zaak zorgt hem hoofdbrekers, net als veel van zijn beroepsgenoten in Denemarken: de wettelijke kaders waarbinnen men kan werken zijn erg nauw, in vergelijking met die van de EU. „Wij willen de natuur beschermen en er mee werken. Wij zijn ervan overtuigd, dat we professioneel werken en wensen, dat men ons meer vertrouwt." Denemarken ziet zichzelf als een pionier, wanneer het gaat om handhaving van de strenge Europese normen voor dierenwelzijn, natuurbescherming en consumentenbelangen. Meer nog: op vele terreinen gaat de nationale wetgeving verder dan de Europese richtlijnen. Een Deense akkerbouwer mag bijvoorbeeld maximaal 140-160 kilogram stikstof per hectare strooien, in andere Europese landen ligt de norm bij 170-230 kilogram per hectare." noemt Kim Kragh als voorbeeld.

„Van de leverancier van machines verwacht ik, dat de service zeer goed is en dat de ontstane problemen meteen worden opgelost."

 

De mogelijkheid om snel en effectief te reageren, is voor Kim Kragh  in het dagelijkse werk een andere basisvoorwaarde. „Ik verwacht van de leverancier van machines dat de service goed is en  dat hij problemen snel oplost. Zo leid ik ook mijn bedrijf", omschrijft hij zijn eisen en verklaart: „Dit is belangrijk, omdat we zonder machines niets kunnen doen." Al meerdere jaren waren op zijn bedrijf maaidorsers van CLAAS in gebruik en hij was altijd tevreden over de ondersteuning en de service. „Daarom heb ik ook voor CLAAS tractoren gekozen. Zeker, er waren in het begin onvolkomenheden en problemen, maar die werden altijd snel en professioneel opgelost."

 

Tegenwoordig bewerkt hij zijn bedrijf voor het grote deel alleen en verzorgt bovendien voor een naburig bedrijf alle werkzaamheden in loondienst, die op een bedrijf van 200 hectare voor komen , behalve het kunstmeststrooien. Wanneer er toch eens werkpieken optreden, kan hij een beroep doen op twee voormalige werknemers, die hem graag op uurbasis willen helpen.

 

Dat alle werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd, is volgens de ervaring van KimKragh vooral belangrijk bij het no-tillage systeem, dat hij in 2002, na enkele succesvolle pogingen op enkele percelen, nu op het gehele bedrijf toepast. „Dit systeem verlangt weliswaar meer management en extra aandacht voor de beheersing van onkruid en gras en men moet voor grondbewerking en zaaien van de percelen op het juiste moment op de juiste plaats zijn en men moet beschikken over voldoende capaciteit en slagvaardigheid", vertelt Kim Kragh, maar „ik krijg betere oogsten, bespaar tijd en diesel en heb de indruk, dat de percelen beter berijdbaar zijn."


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen