Duitsland

Het bedrijf zum Felde, Jork, Duitsland

Over het bedrijf

Bestaat sinds

De familie zum Felde bestaat al sinds de 13e eeuw.

In 1988 heeft Peter zum Felde het bedrijf van zijn vader overgenomen

Veebezetting

-

Medewerkers

Peter zum Felde en zijn zoon.

2-5 hulpkrachten in het seizoen

Landbouwgrond

20 ha, waarvan

19 ha appels

1 ha zoete kersen

(Op de kavel voor zoete kersen worden vanaf 2015 appels geteeld)

Vruchtwisseling

-

Bodemgesteldheid

Aangeslibd land of moerasachtige grond

Neerslaghoeveelheden per jaar

Rond 730 mm

Machinepark

3 NEXOS 230 F

Over de fruitteelt in Duitsland

Belangrijkste fruitteeltgebied in Duitsland

Altes Land

Gebied rond de Bodensee

Regio Rijn-Neckar

Feiten

Aantal fruitteeltbedrijven

Circa 7.000

Gemiddelde bedrijfsgrootte

8 hectare

„Ook in de fruitteelt heeft Hihg-Tech zijn intrede gedaan"

 

Wie bij deze eeuwenoude traditie denkt dat het telen van fruit een romantische aangelegenheid is, dan reageert Peter zum Felde met een toegeeflijke glimlach. „Ook in de fruitteelt heeft high-tech zijn intrede gedaan", zegt hij. „Bijvoorbeeld bij de opslag. Elke kilo fruit gaat naar een zogenaamd ULO-magazijn, dat staat voor Ultra-Low-Oxygen. De opslagruimte is compleet gasdicht en het zuurstofgehalte wordt tot zes procent verlaagd. Tegelijk wordt het CO2-gehalte iets verhoogd, afhankelijk van de soort met ongeveer een tot drie procent. De temperatuur schommelt per soort tussen 0,5 en 3,5 graden. Ook de regeling van andere belangrijke processen, zoals het sorteren en schoonmaken verloopt nu met de modernste techniek", zo licht Peter Folk verder toe.

 

Door de eeuwen heen heeft zich in het werkgebied van de familie veel veranderd. Vroeger met 300 tot 500 bomen per hectare, toentertijd geplant als bomen met hoge stammen, werkt het bedrijf nu met 2.500 tot 3.000 bomen per hectare. In de commerciële fruitteelt worden tegenwoordig voornamelijk bomen met lage stammen toegepast, omdat zij een hogere opbrengst leveren en het werken aan de bomen bij de oogst veel gemakkelijker maken.

 

Elke boom wordt van het snoeien en onderhoud tot de oogst individueel behandeld. „Ik ken eigenlijk al mijn bomen en bezoek ze meerdere keren per jaar", zo omschrijft Peter zum Felde zijn werk en vertelt over de fruitregulering, beheersing van ziekten en ongedierte en over de drie snoeivoorschriften, die sinds het begin van 19e eeuw tot nu toe geldig zijn.

„Ik heb al mijn machines met bodembesparende banden uitgerust."

 

De ecologische fruitteelt ziet af van chemische gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen.Deze worden vervagen door producten, die uit natuurlijke stoffen zijn samengesteld of in de ecologische landbouw toegelaten zijn. „Voor de bestrijding van schadelijke schimmels zijn voor ons preparaten van zwavel en koper beschikbaar", zegt hij.

 

Het hoogste goed voor Peter zum Felde is de grond. „Deze moeten we evenwichtig bewerken en het bodemleven actief verreiken, zoals met compost." Ook de banden zijn heel belangrijk. „ Ik heb al mijn machines uitgerust met bodembeschermende banden. De gebruikelijke rotatietijd van de bomen is 15 tot 20 jaar. Wanneer je tijdens het rooien de moeite neemt om de boom zorgvuldig uit te graven, dan vindt je zijn wortels ook in het midden van het rijspoor. Dat betekent: met brede banden wordt de bodem ontzien en als dank hiervoor, stelt hij de voedingsstoffen gelijkmatig ter beschikking en zorgt goed voor de bomen",  daarvan is hij overtuigd.

 

Over enkele jaren wil Peter zum Felde zijn bedrijf aan zijn zoon overdragen. Niet alleen om, maar vooral vanwege deze context is duurzaamheid voor hem in de laatste jaren steeds belangrijker geworden: „In misschien binnen vijf jaar wil het aan mijn zoon doorgeven, dan wil ik dat hij hier een bedrijf aantreft, wat goed is geleid, dat als een economische eenheid goed functioneert en waarmee hij een gezin kan onderhouden. Dat is alleen mogelijk, wanneer men de natuur samenwerkt."


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen