Frankrijk

Bedrijf Jean Fréon Élagage, Frankrijk

Over het bedrijf

Jaar van oprichting

1967

Medewerkers

In totaal ongeveer 100 personen, waarvan vijf in het landbouwbedrijf

Veebezetting

100 melkkoeien

Landbouwgrond

550 hectare akkerbouw

300 hectare weidegrond

Vruchtwisseling

Tarwe, koolzaad, haver, tarwe, maïs

Bodemgesteldheid

Kleiachtige sloefgrond

30% leem-kalk grond met silex aandeel (vuursteen)

Neerslaghoeveelheden per jaar

800 tot 900 mm

Machinepark

In totaal 200 machines, daarvan 97 CLAAS traktoren

Over Frankrijk

Bevolking

Ca. 64 miljoen inwoners

Oppervlakte

Ca. 55,4 miljoen hectare

Landbouwgrond

Ca. 27,3 miljoen hectare

Aantal landbouwbedrijven

Ca. 520.000

Gemiddelde bedrijfsgrootte

Ca. 52 hectare

„Ik vind het fijn om onderweg te zijn en nieuwe opdrachten binnen te halen."

 

Hoewel hij zijn hart aan de landbouw heeft verpand, hij houdt van de natuur en de bossen, is Jean Fréon het meest op de Franse wegen onderweg. Hij rijdt ongeveer 150.000 km per jaar om klanten te bezoeken en nieuwe contracten aan te trekken. Zijn bedrijf Jean Fréon Élagage biedt onder andere houtkap en rooien van bomen, grondbewerking, maaien en bomenonderhoud langs de bermen van wegen en autosnelwegen, in bossen en parken, op militaire terreinen en bouwplaatsen van de Franse spoorwegen (SNCF). Daarnaast verzorgt hij in loonwerk voor andere bedrijven het zaaiwerk (ca. 1.000 ha per jaar), het persen (ca. 12.000 vierkante balen per jaar). „Dit alles is onderdeel van onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden", zegt de eigenaar met duidelijk enthousiasme, die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor commercie en acquisitie, : „Ik hou ervan om onderweg te zijn en nieuwe opdrachten binnen te halen."

„Ik heb nog steeds dezelfde machineleverancier als toen, de CLAAS dealer in Montagne."

 

„Natuurlijk hebben we ook andere producten dan die van CLAAS, want het bos is heel speciaal, iets geheel anders; maar alles wat met landbouw te maken heeft is van CLAAS" zegt Jean Fréon. Dat zijn bedrijf zich zo heeft ontwikkeld, heeft te maken met zijn persoonlijke betrokkenheid en het lot. „Toen ik 50 jaar geleden mijn eerste tractor kocht, was dat nog bij de Renault dealer. Het waren moeilijke tijden, maar de dealer had vertrouwen in mij. Daarna ging het allemaal vooruit en we hebben steeds verder uitgebreid. Nog altijd is mijn machineleverancier dezelfde als toen, de CLAAS dealer in Montagne." Een andere dealer is geen optie. „Wij blijven bij CLAAS, omdat wij daar zeer goed worden bediend en een perfecte klantenservice ervaren.Er bestaat eenvoudig een vertrouwensrelatie tussen de dealer en ons" legt Jean Fréon uit.

 

Beide mannen zijn gepassioneerd over wat ze doen. Voor hen is de kern van het werk de oogst. Het is het resultaat van het werk, wat ze het hele jaar door doen. „In onze branche zet de natuur de toon. Je moet er naar handelen. Een echte termijnplanning bestaat niet, maar je moet altijd met volledig vertrouwen werken." zo vat Jean Fréon het samen.


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen