Nederland

Bedrijf van Dun, Rutten, Nederland

Over het bedrijf

Bestaat sinds

1981

Veebezetting

-

Medewerkers

35

Landbouwgrond

Zuiver loonbedrijf

Vruchtwisseling

-

Bodemgesteldheid

Mengsel van zand en klei

Neerslaghoeveelheden per jaar

800 mm

Machinepark

31 zelfrijdende machines, waarvan 20 oogstmachines, 25 tractoren, waarvan

3 ARES 679

1 ARION 420

1 ARION 430

3 ARION 530

2 ARION 550

4 ARION 640

1 ARION 650

2 AXION 840

Verder zo’n 100 aanbouwwerktuigen

Over Nederland

Bevolking

16,9 miljoen inwoners

Oppervlakte

4,15 miljoen hectare

Landbouwgrond

1,8 miljoen hectare

Aantal landbouwbedrijven

Ca. 72.300

Gemiddelde bedrijfsgrootte

Ca. 26 ha

„Onze klanten zijn een onderdeel van ons levenswerk."

 

“De hier werkzame bedrijven zijn zeer verschillend en dat brengt een enorm breed spectrum aan taken met zich mee, die wij voor onze klanten kunnen verrichten”, aldus Kees van Dun. Zo’n 500 klanten van verschillende grootte en samenstelling behoren tot de opdrachtgevers van het “Loonbedrijf Van Dun BV”, een in familiebezit zijnde loonbedrijf dat vanuit de hoofdvestiging in Rutten en twee andere bedrijfsvestigingen in Espel en Blokzijl zijn klanten bedient.

 

Kees van Dun behoort tot het type ondernemer, dat de ogen open houdt en op zich voordoende gelegenheden weet in te spelen. Zijn ouders hadden al een klein agrarisch bedrijf, dat zijn broer heeft overgenomen. Zo begon hij na de voltooiing van zijn landbouwschoolopleiding in 1979 met amper 19 jaar als kleine ondernemer met het spoelen van drainagebuizen. Geleidelijk aan deden er zich gelegenheden voor om andere bedrijven over te nemen en de veranderingen in de landbouw te benutten voor de eigen groei. “Onze klanten zijn een stuk van ons levenswerk. Wij zien hoe de klanten groeien, zich ontwikkelen, en daaraan mee te werken is voor mij inspirerend.”

„De jongste medewerker is even belangrijk als de oudste."

 

“Een goede werkomgeving te creëren”, dat is voor de ondernemer van groot belang, en daartoe behoort ook de moderne uitrusting, maar vooral dat iedereen gelijk wordt behandeld. Kees van Dun: “De jongste medewerker is even belangrijk als de oudste.” Hij vertrouwt zijn medewerkers. Wat hij hiervoor verlangt zijn met name „een goed vermogen om aan te voelen wat onze klanten willen en dat ze meedenken”. Hierbij is voor de bedrijfseigenaar een enthousiaste open en communicatieve omgang met de klant van groot belang.

 

De medewerkers worden overwegend per mobiele telefoon door twee planners aangestuurd. Naast voortreffelijke vakkennis behoort daarom niet in de laatste plaats de logistiek tot de kerncompetenties van het bedrijf. „De machines en mensen moeten op het juiste moment op de juiste plaats, dus bij de klanten zijn,” beklemtoont Kees van Dun. De beste dagen zijn die „wanneer er veel te doen is en de planning aan het einde van de dag is uitgekomen”. Want voor hem houdt goed werk in, dat zijn klanten vinden dat er goed werk is geleverd.


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen