Zwitserland

Bedrijf Stefan Naef, Zwitserland

Over het bedrijf

Jaar van oprichting

1978

Medewerkers

Stefan Naef

Regula Naef

Peter Naef (senior)

Veebezetting

20 melkkoeien, 15 tot 20 stuks jongvee voor de aanwas en in de winter 4 tot 5 vleeskalveren

Landbouwgrond

34 hectare grasland

5 hectare bos

Vruchtwisseling

Zuiver weide- en graslandbedrijf

Bodemgesteldheid

Zware, leemachtige grond, relatief weinig humus

Neerslaghoeveelheden per jaar

1.600 mm

Machinepark

1 ELIOS 220

1 LINER 370

1 VOLTO 58

1 maaitruck

1 speciale opraapwagen voor hellingen

Zwitserland

Bevolking

C.a. 8,1 miljoen inwoners

Oppervlakte

41.285 km² (4,1 miljoen hectare)

Landbouwgrond

1,05 miljoen hectare

Aantal landbouwbedrijven

57.600

Gemiddelde bedrijfsgrootte

18,3 hectare

„Dankzij machines en mechanisatie bewerkt men nu het land veel sneller dan 15 jaar geleden!"

 

Wanneer Stefan Naef eens graag wil uitslapen, geniet hij van deze rustige tijd met de dieren en plant tijdens het ochtendmelken zijn intensieve werkdag. Deze begint afhankelijk van het seizoen om half zes in de ochtend en wordt gevuld met de meest verschillende activiteiten: melken, werken in de stal, werken op het land, onderhoud van machines, renovatiewerk en landschapsbeheer.

 

De eisen die aan de melkproductie worden gesteld voor het maken van kaas zijn extreem hoog. ” De kaasmakerij is een zeer gevoelig proces. Ongewenste stoffen kan men niet gebruiken en er mag geen kuilvoer worden gebruikt″, zo omschrijft Stefan Naef de eisen van de kaasmakerij. Daarom voert hij uitsluitend met hooi. Bijvoeren met krachtvoer betekent extra uitgaven, waardoor de kosten-batenanalyse snel negatief wordt. De jaarlijkse melkproductie ligt bij 6.000  tot 6.500 liter per koe. Een productie, waarmee Stefan Naef tevreden is. Hij krijgt een melkprijs van ongeveer 0,70 Zwitserse frank per liter – omgerekend ongeveer € 0,57.

 

Stefan Naef heeft bewust gekozen voor een hoge kwaliteit van de melkproductie voor de kaasmakerij en daarmee beslist voor een grote uitdaging in de markt. De productie van hooi is zeer arbeidsintensief en vereist tijdens de hooi-oogst stabiel, droog weer. In het algemeen zijn er drie sneden per jaar, in mei, juli en september, omdat er in oktober al de eerste sneeuw kan vallen.

 

Voor het hooien gebruikt Stefan Naef een ELIOS 220 in combinatie met een LINER 370. Bovendien speciale machines voor het Alpengebied zoals bijvoorbeeld een maaitruck met 2 meter werkbreedte en een speciale opraapwagen voor steile hellingen. „Daardoor kan ik met de ELIOS goed in onze hooipercelen werken en het werk efficiënt uitvoeren. Vooral onder zware weersomstandigheden en wanneer de grond nat is, zijn de steile hellingen moeilijk te berijden. Dan moet je extra voorzichtig zijn”, becommentarieert Stefan Naef zijn beslissing. Bovendien zijn machines efficiënt en veelzijdig: „Dankzij machines en mechanisatie bewerkt men de percelen tegenwoordig veel sneller dan 15 jaar geleden!", omschrijft de boer de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Met de ELIOS 220 voert hij ook nog specifiek verplegingswerk uit voor de weiden, zoals drijfmest en stalmest uitrijden.


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen