Tanzania

Het bedrijf TPC Ltd., Tanzania

Over het bedrijf

Bestaat sinds

1930

Veebezetting

-

Medewerkers

3.000

Oppervlakte

15.000 ha, waarvan
8.000 ha suikerriet
4.600 ha bos/natuurreservaat
2.400 ha herbebossing, woon-, bedrijfs- en infrastructurele oppervlakten en onbewerkte percelen als gevolg van verzilting.

Vruchtwisseling

-

Bodemgesteldheid

Zand / klei / leem

Neerslaghoeveelheden per jaar

400 – 500 mm

Machinepark

72 tractoren, waarvan

1x ATLES 946

1x AXION 820

1x ARES 836

2x ARION 640 C

32x CELTIS 456

27x AXOS 340 C

8 x CERES 335

Voor verbouwen van suikerriet

Grootste producenten van suikerriet

Brazilië
India
China
Thailand
Pakistan

Verwerkingscapaciteit van de fabrieken

4.000 tot 40.000 ton per dag

„Hier, op slechts 50 km van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika met 5.895 meter, vinden de planten optimale omstandigheden in een tropisch klimaat met voldoende zon."

 

Meer dan de helft van het areaal suikerriet in de wereld wordt nog steeds met de hand geoogst, net zo als bij TPC Ltd. Een heel gevaarlijk werk, want in suikerriet komen veel slangen voor. „Dat is een reden, waarom wij de suikerrietvelden voor het afsnijden in brand steken, anders zou er zich geen enkele snijder in het veld wagen", verklaart Frederick North-Coombes. Het vuur verbrandt de droge bladeren, zonder de suikerrietstengels en de wortels te beschadigen. Altijd een avond van tevoren beslist de verantwoordelijke bedrijfsleider voor de plantage, welke percelen de volgende dag moeten worden geoogst en deze worden dan aangestoken. Bij deze beslissing spelen naast de rijpheid van het gewas, de weersomstandigheden een belangrijke rol. Het komt regelmatig voor, dat het op een gedeelte van het TPC-areaal regent, terwijl het op een ander gedeelte droog is. „Dat is de invloed van de Kilimanjaro", zegt Frederick North-Coombes.

 

De velden van TPC Ltd. zijn ideaal voor suikerriet. Hier op slechts 50 kilometer van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika met 5.895 meter, vinden de planten in een tropisch klimaat en voldoende zon optimale groeiomstandigheden. In het bijzonder de watertoevoer – immers de behoefte aan water bedraagt per hectare per jaar ongeveer 1.200 tot 1.500 mm neerslag – is hier gegarandeerd. 400 tot 500 mm neerslag valt echter voornamelijk in het regenseizoen van april tot mei, zodat de percelen tijdens de rest van het jaar worden geïrrigeerd met water van de bergrivieren en grondwater. Ondanks de relatief goede omstandigheden stelt de grond hoge eisen. „We hebben hier een hoog natrium- en zoutgehalte, waardoor het moeilijk is beter suikerriet te verbouwen", verklaart de suikerriet deskundige North-Coombes. Om het effect van de verzilting van de grond te neutraliseren, moet bij de irrigatie eveneens voor een adequate waterafvoer door drainagesystemen worden gezorgd.

„De tractoren hebben hier twee levens."

 

„De tractoren hebben hier twee levens" beschrijft Eric Pignon, de rechterhand van Frederick North-Coombes, het gebruik van de machines. „In de regel blijven ze ongeveer 10 jaar en hebben dan 30.000 uur op de teller. Per jaar draaien ze tot 4.000 uur. De eerste vijf jaren in het transport van suikerriet, vervolgens nog eens ca. 10.000 uur voor normaal gebruik op het veld, waar ze worden ingezet voor bemesten, spuiten, enz.", legt Eric Pignon het normale leven van de tractor uit onder TPC-omstandigheden. Voor transport en het normale veldwerk gebruikt TPC verschillende modellen tractoren van 50 tot 150 pk. Het rooien van de suikerrietwortels, het ploegen en de grondbewerking voor de nieuwe aanplant wordt door vier grote tractoren tot 350 pk uitgevoerd.

 

„De omstandigheden hier in Afrika kunnen niet worden vergeleken met de Europese verhoudingen" zegt Frederick North-Coombes. Hij kan het weten, want hij kent de Europese omstandigheden, omdat hij familiebanden in Europa heeft en vaak naar het continent is gereisd. De eisen aan de techniek, de omstandigheden, de medewerkers, dit alles is van groot belang. „De service verloopt moeizaam in Afrika. Wij zijn van alles ver verwijderd, van geciviliseerde plaatsen en dus van onderdelen, machines enzovoort", omschrijft hij de situatie op de vestigingsplaats van zijn werkgever. Daarom hecht men grote waarde bij het zoeken naar mogelijke leveranciers aan goede techniek en eersteklas servicevoorziening. Onderhoud en reparaties worden door speciaal opgeleide medewerkers in de eigen werkplaats uitgevoerd. En dus is het niet verwonderlijk, dat North-Coombes de definitie van een goede dag als volgt omschrijft: „Wanneer men er in slaagt, een complex thema of probleem succesvol op te lossen."


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen