Hongarije

Spiel-Mix Kft., Hongarije

Over het bedrijf

Bestaat sinds

1990

Veebezetting

300-500 schapen (in het familiebedrijf)

Medewerkers

20 medewerkers

Landbouwgrond

1.160 ha, waarvan

295 ha soja

255 ha wintertarwe

160 ha zonnebloemen

145 ha winter koolzaad

95 ha maïs

90 ha suikermaïs

45 ha zaaimaïs

45 ha wintergerst

30 ha spelt

Bodemgesteldheid

Zwarte grond / overstromingsgebied van de Donau

Neerslaghoeveelheden per jaar

550 – 600 mm

CLAAS machinebestand

2x LEXION 540

1x LEXION 650

SCORPION 7030

SCORPION 7045

AXION 810

ARION 640

ARION 530

ARION 520

ARION 420

ARES 697

Over Hongarije

Bevolking

Rond 9,9 miljoen inwoners

Totale oppervlakte

9,303 miljoen ha (22,988 miljoen acres)

Landbouwgrond

Ongeveer 5,337 miljoen hectare (ongeveer 13,188 miljoen acres)

Aantal landbouwbedrijven

Ongeveer 576.000

De klimatologische omstandigheden en de bodemgesteldheden langs de Donau zijn ideaal voor de sojaplant.

 

De teelt van soja is tegenwoordig de passie van Árpád Bártfais, en hij is ervan overtuigd, dat „ons land in principe in staat is om de eigen behoefte aan soja voermiddelen af te dekken. Net zo als het in de jaren 80 het geval was. Daar voor waren bijna 300.000 hectare nodig. Geschikte gebieden zijn er voldoende." De klimatologische omstandigheden en bodemgesteldheid langs de Donau – dus precies daar, waar het landbouwbedrijf Spiel-Mix Kft. gehuisvest is en 37 jarige en zijn schoonvader het bedrijf gezamenlijk leiden – zijn ideaal voor de sojaplant. De productie van soja in het land bedraagt momenteel 40.000 tot 80.000 hectare oftewel gemiddeld 100.000 tot 150.000 ton. Desalniettemin wordt het merendeel van de soja geëxporteerd. „Tegenwoordig leveren wij onze soja naar Duitsland of Nederland , waar het met GMO-soja (GMO: genetically modified organism) wordt gemengd en als veevoer terug naar Hongarije gaat", zegt Árpád Bártfai. Zuchtend voegt hij er aan toe: „Dat is eigenlijk onbegrijpelijk." Want Hongarije heeft de teelt van GMO-vrije soja voorgeschreven, wat zelfs in de Hongaarse grondwet verankerd is. Bovendien behoort Hongarije met zeven andere landen tot ,het initiatief Donausoja' die in 2012 een verdrag voor de teelt van GMO-vrije soja ondertekend hebben, uitgaande van de toenemende vraag genetisch niet-gemodificeerde soja voor de productie van voedsel en veevoer. Volgens Árpád Bártfai zou het in de toekomst ook denkbaar zijn, dat er een verwerkende industrie ontstaat, waardoor de afhankelijkheid van de Zuid-Amerikaanse soja verder afneemt. Daaraan verbindt de vader van drie kinderen zijn visie voor toekomst: een fusie van de Hongaarse sojaproducenten en de bouw van een fabriek, waar niet genetisch gemodificeerde sojavoer wordt geproduceerd.

De CLAAS machines zorgen voor ongehinderde processen bij het zaaien, oogsten en ander landbouwkundige werkzaamheden op het bedrijf.

 

Voor de verschillende werkzaamheden op hun bedrijf hechten de beide mannen veel waarde aan machines, die voldoen aan deze veelzijdige en hoge technische eisen. De ruggengraat van het machinepark vormen al lange tijd machines van CLAAS. „Dat heeft twee redenen", legt Árpád Bártfai uit: „de kwaliteit en de betrouwbaarheid." Hierbij komt, dat de CLAAS dealer, de firma Axiál, slechts 25 kilometer van het bedrijf verwijderd is. Zes CLAAS-tractoren, drie LEXION- maaidorsers en twee SCORPION-verreikers zorgen ervoor dat het zaaien, oogsten en andere landbouwkundige werkzaamheden op het bedrijf soepel verlopen. Árpád Bártfai is ervan overtuigd: „Er zijn nog steeds grote, onbenutte mogelijkheden in de landbouw. Tegenwoordig praten we niet meer over het zaad, dat met welke machine moet worden gezaaid, maar over de technologie, die alles met elkaar verbindt en hoe telefoon, App en Co. het werk voor de bedrijfsleiders gemakkelijker maakt." Inmiddels hebben hij en zijn schoonvader het werk als volgt verdeeld: László Galló is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en gewasbescherming, Árpád Bártfai doet het kantoorwerk, houdt zich bezig met Farm/Fleet-Management en nieuwe technologieën en is verantwoordelijk voor de medewerkers. Het is belangrijk, dat ieder zijn eigen gebied behartigt, en de ander hem niet voor de voeten loopt, meent Árpád Bártfai. De samenwerking tussen de beide mannen functioneert zonder enige twijfel goed. Maar ondanks hun verschillen – of misschien wel dankzij – vormen zij inmiddels een goed team. „Ik kan op twee vingers natellen, hoe vaak we in de laatste tien jaar ruzie hebben gehad", zegt Árpád Bártfai. „Ik denk, dat ik me in dit mooie maar moeilijke beroep goed heb ingewerkt. Het is een heel ander beroep, maar ik hou ervan. Degene, die in deze functie werkt, weet geloof ik, wat ik ermee bedoel."


Fotogalerij


Making Of - Achter de coulissen