Produkty CLAAS

Sklízet více než jen energii.

Vedle standardních plodin, jako je kukuřice, pícniny a zelené žito, nabývají na významu stále více alternativy, jako například čirok, ozdobnice čínská (miscanthus), silphie a igniscum. Sklízecí stroje a adaptéry musejí zvládat efektivně čelit této vzrůstající rozmanitosti na polích. Proto CLAAS úzce spolupracuje se zemědělci a poskytovateli služeb, aby bylo možné tyto pěstované plodiny sklízet i v budoucnu a byly zároveň zachovávány přírodní zdroje a plněny potřeby výživy, krmiv a energie.

Speciální použití.

Traktor XERION je schopen plnit různé požadavky - v průběhu celého roku. To zajišťují čtyři stejně velká kola, permanentní pohon všech kol, přední a zadní přípojné prostory, plynulá převodovka pro tažné a vláčecí práce a otočná kabina, která nabízí nejen špičkový komfort, ale také ten nejlepší přehled.

Vzrůstající rozmanitost.

Čirok, který je už dlouho rozšířen v Itálii, Africe a USA, nachází stále větší využití jako bioplynový substrát. Stejně jako siláže celých rostlin ze zeleného či pícnářského žita, silphie nebo trávy szarvasi. To vyžaduje mnohostranné a šetrné možnosti využití sklízecích strojů.