Produkty CLAAS

Kompaktní třída.

AVERO 240/160.

První ve své třídě s APS. Mláticí a separační ústrojí APS poskytuje již v modelech LEXION a TUCANO vynikající práci. Osvědčená mláticí technologie firmy CLAAS je tak k dispozici v kompaktní třídě.

1 Pohodlná kabina
2 Mláticí systém APS (AVERO 240)
3 Intenzivní vytřasadlo
4 Motor Perkins
5 PROFI CAM
6 Řezačka slámy
7 Čistící systém 3D
8 Vysoce výkonné vytřásadlo
9 Lopatkový ventilátor
10 AUTO CONTOUR
11 Hydrostatický pohon přihaněče
12 Sklopné děliče
13 Žacího ústrojí VARIO
14 Multipřípojka
15 CIS

Mláticí ústrojí CLAAS.

Model AVERO 160 je vybaven tradičním mláticím systémem CLAAS. Čistý výmlat, šetrné zacházení se zrnem, výborné odklasnění a vysoký separační výkon s nejlepší kvalitou zrna.

Aktivní rozvolnění.

Separace zbytkového zrna probíhá pomocí čtyř stupňovitých kláves na celkové délce 3,90 m. Velké objemy slámy tak budou přepraveny plynule a klidně.