Austrálie

Ceres Agriculture, Austrálie

O podniku

Založen v roce

2000

Zaměstnanci

105 zaměstnanců

Hospodářská zvířata

100 000 kusů dobytka (roční produkce)

25 000 ovcí Merino

Zemědělská plocha

30 000 ha, z toho 16 000 ha zemědělská půda a 14 000 ha pastviny

Složení půdy

Písčitá a čedičová půda

Množství dešťových srážek za rok

600 až 700 mm, podle regionu

Používané stroje

4x LEXION 740

2x LEXION 770

3x AXION 950

1x AXION 930

2x AXION 810

1x ARION 630C

1x ARION 620C

O Austrálii

Obyvatelstvo

Přibližně 23,6 mil. obyvatel

3,1 obyvatel na km2 (na 247 akrů)

Celková plocha

770 milionů ha (1 902 711 437 akrů)

Zemědělská plocha

385 milionů hektarů (951 355 718 akrů)

Počet zemědělských podniků

Kolem 123 000

Více než 70% podniků obhospodařuje méně než 500 ha (1 235 akrů). 100 podniků obhospodařuje více než 500 000 ha (1 236 526 akrů).

Pracujeme tvrdě na tom, abychom vytvořili prosperující obchod.

 

Mark Mason je australský zemědělec šesté generace. Předtím, než společně s australským obchodníkem Garrickem Hawkinsem založil v roce 2000 podnik Ceres Agriculture, pracoval po mnoho let jako agronom. Toho času tvořila podnik jedna farma a dva zaměstnanci. „V uplynulých letech jsme začali tvrdě pracovat na tom, abychom vytvořili prosperující obchod, i když na začátku jsme neměli na mysli nic tak velkého,“ dodává a vysvětluje: „Rychle se ale ukázalo, jak velké to musí být, aby vše fungovalo tak, jak má. Úspory z rozsahu jsou jedním ze způsobů udržet si konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.“ Důležitá je proto udržitelnost - jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska. Protože: „Pracujeme ve velmi obtížných podmínkách v zemi, ve které nedostáváme, až na zvýhodnění na pohonné hmoty, žádné dotace.“ K zemědělství je možné přistupovat tím způsobem, že budete velmi málo investovat a nebudete zavádět nic nového. „My máme opačný postoj, protože potřebujeme dobrý tok kapitálu, abychom byli schopni zaplatit naše zaměstnance,“ vysvětluje Mark Mason důvod, který vedl k rozvoji podniku do jeho současné velikosti.

„Při výběru vybavení jsou pro nás tím nejdůležitějším kvalita a spolehlivost. Obojí jsme našli u CLAAS.“

 

Požadavek na kvalitu společnosti Ceres Agriculture vychází z prvotřídního hovězího masa. Efektivní pracovní výsledek a zajištění vysoké kvality závisí na mnoha aspektech:  na lidech, strojích, půdě, klimatu. Co se týče strojů, mají Mark Mason a jeho tým plnou kontrolu: „Při výběru vybavení jsou pro nás tím nejdůležitějším kvalita a spolehlivost. Oba tyto aspekty jsme našli u značky CLAAS.“ Podnik vsází na devět traktorů a šest sklízecích mlátiček od CLAAS. Pokud jde o traktory, poukazuje Mark Mason na to, že zejména při sklizni ozimých obilnin, kdy se pracuje nepřetržitě osm týdnů bez přestávky, jsou hlavní zásadou spolehlivé stroje. To stejné platí pro výsev, kdy traktory pracují s diskovým nebo prstovým secím strojem Morris se záběrem 18 metrů a se secím strojem Air Cart o hmotnosti 11 tun. Důležitý je však také komfort pro řidiče, protože jak Mark Mason vysvětluje: „Když sedí chlapi dlouhou dobu ve strojích, pomáhá jim komfort zůstat ostražití a vyhnout se tak problémům.“ Další výzvou pro zemědělství obecně a pro stroje vůbec je počasí. V létě panují často teploty nad 40 stupňů Celsia, se kterými se musí vypořádat. Ale stroje CLAAS jsou nad věcí. Velké výhody vidí Mark Mason také v oblasti spotřeby paliva: „V porovnání s jinými stroji na trhu jsou stroje CLAAS velmi úsporné. To je v podniku, který za rok spotřebuje na tři miliony litrů paliva, extrémně důležité. Především, pokud sledujete provozní hodiny traktoru: Naše traktory pro výsev pracují kolem 2.000 hodin ročně. Pokud můžeme ušetřit alespoň trochu pohonných hmot, přináší to silné efekty.“ Kromě spolehlivosti, efektivnosti a komfortu je extrémně důležitým faktorem pro výběr stroje servis. „Mnoho činností, které provádíme, jsou časově kritické. Prostoje několik hodin nás mohou rychle stát desetitisíce dolarů,“ vysvětluje Mark Mason. I přesto, že má podnik své vlastní mechaniky, nemohou opravit všechno. Poté se může spolehnout na Jeremyho Matthewse a jeho zaměstnance z firmy WJ's Matthews v Moree - vzdáleného hodinu jízdy od podniku.

„Jsem velmi hrdý na výkon našich zaměstnanců. Bez nich bychom nebyli tam, kde dnes jsme.“

 

Ceres Agriculture má v současné době 105 zaměstnanců na plný úvazek, kteří pracují v oblastech chovu hovězího skotu, ovcí, půdního hospodářství, logistiky i ve správním oddělení a v účetní evidenci. Není ale vůbec snadné najít správné zaměstnance, popisuje Mark Mason. „Jsme tady dost izolovaní, vzdáleni sto kilometrů od sousedního státu.“ Z toho důvodu jsou zaměstnancům nabídnuty dobré pracovní podmínky. Pocit zodpovědnosti, nasazení a týmový duch. To jsou vlastnosti, kterými se pracovní tým Ceres vyznačuje. „Jsem velmi hrdý na výkon našich zaměstnanců. Pracují velmi poctivě a jsou našemu podniku velmi oddaní. Bez našich zaměstnanců bychom nebyli tam, kde dnes jsme,“ je Mark přesvědčen. Není tedy žádným překvapením, že jsou firemními hodnotami pečlivost, kvalita a respekt. „Den, kdy vyrobíme něco, na co můžeme být právem hrdí, něco, co budou chtít lidé jíst, to je skutečně kvalitní práce,“ vysvětluje Mark Mason a dodává: „Myslím, že produkce potravin je něco zásadního, něco obohacujícího. Je velmi těžké to překonat.“ Jeho práce je pro něj naplněním, to je z něj cítit. Užívá si každé výzvy a dlouho neposedí. Je přesvědčený, že jako farmář v Austrálii musíte být flexibilní a přizpůsobivý. A přesně takový je on. Jeho vize: zanechat po sobě podnik, který bude udržitelný a rentabilní.


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí