Dánsko

Podnik, Braeraa, Haderslev, Dánsko

O podniku

Založen v roce

Kim Kragh převzal podnik v roce 1994.

Podnik Braeraa existuje od roku 1780.

Hospodářská zvířata

3.000 vepřů na výkrm (stáje jsou pronajaté)

Zaměstnanci

-

Zemědělská plocha

Do roku 2012 obhospodařoval Kim Kragh 1.200 ha.

Dnes 600 ha, z toho:

310 ha pšenice ozimá

160 ha ječmen jarní a ozimý

130 ha řepka

Střídání plodin

Ječmen ozimý, řepka ozimá, pšenice ozimá, pšenice ozimá, ječmen jarní

Složení půdy

Těžká, částečně jílovitá půda

Množství dešťových srážek za rok

800 mm

Používané stroje

1 traktor AXION 810

1 traktor AXION 840

1 XERION 3300 TRAC VC

(V důsledku změny struktury podniku budou traktory AXION 810 a XERION 3300 nahrazeny traktorem AXION 930)

O Dánsku

Obyvatelstvo

5,5 milionů obyvatel

Rozloha

Cca. 4,3 milionů hektarů (cca. 10,6 milionů akrů)

Zemědělská plocha

Cca. 2,6 milionů hektarů (cca. 6,5 milionů akrů)

Počet zemědělských podniků

Cca. 42.000

Průměrná velikost podniku

63 hektarů (156 akrů)

V mnoha oblastech vyžaduje národní legislativa ještě striktnější požadavky než jsou předpisy EU.

 

Pouze jediná věc mu dělá starosti – stejně jako mnoha jeho dánským kolegům: regulační rámec je totiž v porovnání se zbytkem EU podstatně přísnější: „Chceme chránit přírodu a pracovat s ní. Jsme přesvědčeni, že hospodaříme profesionálně a přáli bychom si, aby se nám více věřilo.“ Pokud jde o dodržení vysokých evropských standardů v oblasti ochrany zvířat, přírody, prostředí a spotřeby, je Dánsko považováno za průkopníka. Navíc: V mnoha oblastech vyžaduje národní legislativa ještě striktnější požadavky než jsou předpisy EU. „Dánský rostlinný producent smí například aplikovat maximálně 140-160 kilogramů dusíku na jeden hektar, v ostatních evropských zemích je však hodnota v rozmezí 170-230 kilogramů na hektar, podle půdy a druhu plodiny,“ udává Kim Kragh jako příklad.

„Od dodavatelů strojů očekávám, že jsou schopni zajistit velmi dobrý servis a okamžitě vyřešit jakýkoliv problém.“

 

Schopnost, rychle a efektivně reagovat, je pro Kima Kragha dalším základním předpokladem při každodenní práci. „Od dodavatelů strojů očekávám, že jsou schopni zajistit velmi dobrý servis a okamžitě vyřešit jakýkoliv problém. Tak vedu také svoji farmu,“ popisuje svoje požadavky a vysvětluje: „Právě toto je velmi důležité, protože bez strojů se neobejdeme.“ Několik let používal na své farmě sklízecí mlátičky od CLAAS, a vždy byl velmi spokojený s podporou a servisem. „Z toho důvodu jsem zvolil také traktory značky CLAAS. Samozřejmě, na začátku se vyskytlo mnoho výzev a problémů, ale ty byly vždy rychle a profesionálně vyřešeny.“

 

Dnes se o své hospodářství stará většinou úplně sám a přitom ještě provádí své služby na sousední 200 hektarové farmě jako dodavatel. Jediná věc, kterou neprovádí, je hnojení. Pokud se stane, že má práce až nad hlavu, využívá dva bývalé zaměstnance, kteří mu rádi na pár hodin pomohou.

 

Podle zkušeností Kima Kragha je při bezorebním systému, na který přešel v roce 2002 na základě několika úspěšných pokusů na samostatných polích, velmi důležité postarat se o všechny operace ve správné době. „Tento systém vyžaduje více organizování a pozornosti s ohledem na kontrolu plevele a trávy. Při zpracování půdy musíte být ve správný čas na správném místě, takže naše stroje musejí být v potřebný okamžik připraveny,“ vysvětluje Kim Kragh a dodává: „dosahuji však lepší úrody, ušetřím čas i pohonné hmoty a mám dojem, že jsou pole lépe sjízdná.“


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí