Ochrana údajů

Ochrana údajů na webové stránce společnosti CLAAS KGaA mbH

Veškeré internetové aktivity CLAAS jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. CLAAS učinil opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, vymazáním, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem. Následně CLAAS vysvětluje, jak bude s informacemi, získanými při návštěvě webové stránky společnosti CLAAS KGaA mbH, zacházeno.

 

Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje představují všechny informace o totožnosti osoby, jako je např. jméno, e-mail, nebo poštovní adresa. Tyto údaje budou uloženy pouze tehdy, pokud tyto informace osobně poskytnete, např. budete-li nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, nebo pokud se budete chtít přihlásit k odběru novinek. Vy rozhodnete o tom, jaké informace nám poskytnete. V případě, že nechcete společnosti CLAAS poskytovat žádné informace, nebudou Vám pravděpodobně jednotlivé obsahy webové stránky CLAAS KGaA mbH přístupné. Odběratelé některé z našich komunikačních služeb ji mohou kdykoli zrušit pomocí příslušné domovské stránky.

Dojde-li ke změně Vašich osobních údajů (např. PSČ, e-mail nebo poštovní adresa), je možné pro opravu nebo změnu těchto údajů kontaktovat společnost CLAAS KGaA mbH prostřednictvím e-mailové adresy infoclaas@claas.com.

 

Použití a předání osobních údajů

CLAAS KGaA mbH používá Vaše osobní údaje výhradně za účelem správy webových stránek s cílem umožnit Vám přístup k daným informacím a ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje nebudou dále předány externím třetím stranám a nebudou použity pro žádné další účely.

 

Automaticky shromážděné údaje

Navštívíte-li webovou stránku CLAAS KGaA mbH, jsou automaticky shromažďovány všeobecné informace (např. použitý internetový prohlížeč, počet návštěv, průměrná délka návštěvy, zobrazené stránky). Tyto informace jsou použity k vylepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti webové stránky. Na této webové stránce jsou použity analytické nástroje společnosti Webtrends Inc. (www.webtrends.com), které analyzují využití webové stránky.

K tomuto účelu mohou být použity soubory Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka a umožňují, že je Vás počítač při opětovné návštěvě této webové stránky identifikován. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, což znamená, že jsou chráněny soukromé informace.

Údaje o návštěvníkovi, získané při návštěvě stánky, budou shromažďovány a ukládány k marketingovým a optimalizačním účelům na serveru v Německu pro společnost CLAAS KGaA mbH. Na základě těchto informací mohou být pod pseudonymem vytvořeny uživatelské profily. Údaje získané pomocí technologií webtrends nebudou využity k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nebudou případně spojována s jinými známými osobními údaji držitele pseudonymu. CLAAS může tyto informace eventuálně předat třetí straně, jestliže to vyžadují právní předpisy, příp. pouze tehdy, pokud třetí strana tyto údaje zpracovává pro společnost CLAAS.

Ukládání souborů Cookies do Vašeho počítače můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním o Vás zjištěných údajů společností CLAAS KGaA mbH a to výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

 

Odkaz na jiné webové stránky

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky www.claas.com společnosti CLAAS KGaA mbH. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné poskytovatele, na které se toto prohlášení nevztahuje. Po opuštění webové stránky CLAAS KGaA mbH doporučujeme, pozorně si přečíst předpisy ochrany údajů jakékoliv jiné webové stránky, která shromažďuje osobní údaje.

 

Možnost kontaktu

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na inspektora pro ochranu osobních údajů:

CLAAS KGaA mbH
Datenschutzbeauftragter
Münsterstr. 33
33428 Harsewinkel, DE

Na požadavek Vám bude odpovězeno písemně dle platné legislativy, zda a jaké osobní údaje o Vás uložila společnost CLAAS KGaA mbH prostřednictvím webové stránky.

 

Poznámky při změně

V případě změny těchto podmínek ochrany osobních údajů dojde k jejich oznámení na domovské stránce a jiných vhodných místech.

Harsewinkel, červenec 2011