Velká Británie

Podnik Taylor's Bulbs, Holbeach, UK

O podniku

Založen v roce

1919

Hospodářská zvířata

-

Zaměstnanci

65 zaměstnanců pracujících ve výrobě květin a květinových cibulek.

12 zaměstnanců pracujících v zemědělském podniku.

250 - 300 pracovníků na výpomoc v období sklizně květin.

Zemědělská plocha

800 hektarů, z toho

170 ha květin a cibulovin

220 ha pšenice

90 ha brambor

90 ha cukrové řepy

200 ha zeleniny

30 ha travnatých ploch a strnišť

Střídání plodin

Květiny, květiny, zelenina, brambory, pšenice, zelenina, pšenice, cukrová řepa, pšenice, zelenina, pšenice

Složení půdy

Bažinatá půda / naplavená zem

Množství dešťových srážek za rok

400-450 mm za rok

V deštivém roce až 700 mm

Používané stroje

4 traktory ARES 656 (v březnu 2015 budou nahrazeny čtyřmi traktory ARION 530)

3 traktory ARION 520

1 traktor ARION 640

1 traktor ARION 630

1 traktor AXION 950 (předváděcí stroj)

„Jsem na čerstvém vzduchu moc rád a mám to štěstí, že jsem svým vlastním šéfem, což moc lidí nemá.“

 

Nejraději je Sam Taylor venku na polích. „Jsem na čerstvém vzduchu moc rád a mám to štěstí, že jsem svým vlastním šéfem, což moc lidí nemá.“ Také proto je šťastný z rozhodnutí, že podnik, i přes veškeré odrazování ostatních, převzal. A má jasný cíl: „V Anglii se říká: ,První generace obchod začíná, druhá generace obchod buduje a třetí jej zruinuje.’ S naší firmou Taylor's Bulbs je to jinak, my jsme čtvrtá generace“, vysvětluje se smíchem. Jeho přáním je, aby také pátá generace dále pokračovala v podnikání.

 

Aby se to podařilo, dbají bratranci především na dvě priority: spokojenost zaměstnanců a vysokou kvalitu výrobků. „Naši lidé jsou pro nás tím nejdůležitějším, bez nich bychom neměli co prodávat. Je naší úlohou starat se o to, aby zde byli spokojeni“, je přesvědčen Sam Taylor. Z toho důvodu vsadili on a jeho bratranec na politiku podpory a rozvoje, která zahrnuje mimo jiné program „Investors in People“ (IIP), jejichž standardy kvality Taylor's Bulbs dodržují a dle kterých je podnik každé dva roky ověřován.

„Ridiči se musejí cítit dobře. Traktor je vaše kancelář. Někteří v něm sedí celý den.“

 

Aby byly splněny různorodé a zčásti i speciální požadavky podniku, je potřeba mít také prvotřídní stroje, na které se lze spolehnout. „Řidiči se musejí cítit dobře. Jejich kanceláří je vlastně jejich traktor, ti hoši jsou v něm po celý den. Sklízíme přece 11 měsíců v roce,“ říká Sam Taylor. Krátce po převzetí podniku vyměnil velkou část strojů. Původně se rozhodli pro traktory značky Renault. „S naším předchozím dodavatelem jsme už nebyli spokojeni, proto jsem se našich zaměstnanců zeptal, co by chtěli vyzkoušet, a oni chtěli zkusit Renault. No poté Renault koupila společnost CLAAS a my jsme dodnes zůstali věrni traktorům CLAAS. Zvláště proto, že moji lidé s nimi rádi pracují a proto, že servis je velmi, velmi důležitý. Protože pokud se něco stane, je třeba okamžitá pomoc“, popisuje Sam Taylor svá kritéria.

 

Také kvalita výrobků, které opustí statek, je pro oba bratrance obzvláště důležitá. „Špatná kvalita je jednou koupena a podruhé už nikoli. V našem případě stojí kvalita před kvantitou“, vysvětluje Sam Taylor. To platí také pro budoucnost: „Nejde mi o to, dosáhnout maximálního výnosu a přitom zároveň zničit základ podniku. Místo toho bych chtěl pečovat o to, že zde bude každý dobře žít a zanecháme zemi v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali. Potom můžeme podnik předat také páté generaci a ti se budou moci starat zase o svoji obživu.“


Galerie obrázků