Nizozemsko

Podnik van Dun, Rutten, Nizozemsko

O podniku

Založen v roce

1981

Hospodářská zvířata

-

Zaměstnanci

35

Zemědělská plocha

Pouze poskytovatel služeb

Střídání plodin

-

Složení půdy

Směs písku a jílu

Množství dešťových srážek za rok

800 mm

Používané stroje

31 samojízdných strojů, z toho 20 sklízecích strojů.

3x ARES 679

1x ARION 420

1x ARION 430

3x ARION 530

2x ARION 550

4x ARION 640

1x ARION 650

2x AXION 840

Plus kolem 100 pracovního nářadí.

O Nizozemsku

Obyvatelstvo

16,9 mil. obyvatel

Rozloha

4,15 mil. hektarů

Zemědělská plocha

1,8 mil. hektarů

Počet zemědělských podniků

Cca. 72.300

Průměrná velikost podniku

Cca. 26 ha

„Naši zákazníci představují část našeho pracovního života.“

 

„Farmy v tomto regionu jsou velmi rozdílné a to s sebou přináší značně široké spektrum služeb, které můžeme našim zákazníkům nabídnout“, říká Kees van Dun. „Loonbedrijf Van Dun BV“ je rodinný podnik, který provozuje jedno hlavní středisko ve městě Rutten a dvě provozovny v Espelu a Blokzijlu, a disponuje klientelou čítající kolem 500 zákazníků různých typů a velikostí.

 

Kees van Dun patří k typu podnikatelů, kteří mají oči otevřené a ví, jak uchopit příležitost. Už jeho rodiče měli malý zemědělský podnik, který převzal jeho bratr. Po ukončení zemědělské školy v roce 1979 začal ve svých 19 letech jako drobný podnikatel se systémem odvodňování. Postupně se vyskytovaly příležitosti převzít jiné podniky a využít tak změnu v zemědělství pro vlastní růst. „Naši zákazníci jsou součástí našeho života. Vidíme, jak zákazníci rostou, jak se vyvíjejí. Spolupráce s nimi mě inspiruje.“

„Ten nejmladší zaměstnanec je stejně důležitý, jako ten nejstarší.“

 

„Zajistit dobré pracovní prostředí“, na to klade podnikatel důraz. K tomu patří nejen moderní vybavení, ale především schopnost jednat se všemi zaměstnanci rovnocenně. Kees van Dun dodává: „Ten nejmladší zaměstnanec je stejně důležitý, jako ten nejstarší.“ Svým zaměstnancům plně důvěřuje. Co za to vyžaduje, je zejména „velmi dobrá schopnost vcítění se do našich zákazníků.“ Zároveň je velmi důležitý úzký, otevřený a komunikativní přístup k zákazníkovi.

 

Řidiči strojů jsou organizováni převážně přes mobilní telefon dvěma zodpovědnými osobami. Kromě vynikajících technických znalostí je jednou z klíčových kompetencí podniku také logistika. „Stroje a lidé musejí být ve správném čase na správném místě, tedy u zákazníka,“ zdůrazňuje Kees van Dun. Nejlepší dny jsou ty, „kdy je hodně práce a plánování správně funguje i na konci dne.“ Podle názoru Keese van Duna je kvalitní práce taková práce, kdy si jeho zákazníci myslí, že odvedl kvalitní práci.


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí