Polsko

Podnik Różański, Polsko

O podniku

Založen v roce

1978

Podnik

Zemědělství
Dodavatel služeb
Spedice

Hospodářská zvířata

-

Zaměstnanci

30 zaměstnanců, v sezóně kolem 40 zaměstnanců

Zemědělská plocha

Vlastní hospodářství: 800 hektarů
Smluvní práce: 2.000 hektarů

Pěstované plodiny / střídání plodin

Pšenice, triticale, řepka, vlčí bob, ječmen, oves, meziplodiny

Složení půdy

Písek

Množství dešťových srážek za rok

Kolem 550 mm

Používané stroje

XERION 3300 TRAC VC

AXION 950, 920, 850

AXION 810

ARION 640, 620

LEXION 770, 2x 670

TUCANO 440

MEGA 204

JAGUAR 870

SCORPION 9040, 7035

QUADRANT 3200, 2200

O Polsku

Obyvatelstvo

38,5 mil. obyvatel

Rozloha

312.679 km² (31,2 mil. hektarů / 77,0 mil. akrů)

Zemědělská plocha

Cca. 14,6 mil. hektarů (36,1 mil. akrů)

Počet zemědělských podniků

1,429 mil.

Průměrná velikost podniku

10,2 ha (25 akrů)

„Byli jsme první, kteří vlastnili sklízecí mlátičku.“

 

Firma Różański patří v Polsku k výjimkám. Dodnes je polské zemědělství tvořeno vysokým podílem malých podniků, které se nacházejí především v jižním a východním Polsku. Podniky s přibližně 5 ha představují 52% z celkového počtu. To má svoji historickou podstatu. Polské zemědělství se formovalo ve třech fázích: Během obnovy ve 40. letech dvacátého století byla horní hranice soukromého vlastnictví v nových oblastech osídlování stanovena až na 15 hektarů orné půdy a 20 hektarů ploch pro farmy a chov dobytka. V některých regionech byla dokonce plánována horní hranice vlastnictví pouhých 5 hektarů, zbytek ploch byl v rukou státu. Koncem 40. let a počátkem 50. let došlo k dalšímu rozvoji státních statků a zároveň ke kolektivizaci z malých hospodářských farem do zemědělských výrobních družstev. Teprve od roku 1957 začaly vznikat první tendence o uvolnění soukromého hospodářského odvětví a v roce 1990 byla zahájena přechodná fáze týkající se přípravy na vstup Polska do Evropské Unie.

 

Otec Różański tak měl správný čich, když už v roce 1978 nabyl prvních deset hektarů orné půdy a postupně využíval další možnosti pro nákup půdy. Na začátku 90. let vlastnila rodina Różański již 50 hektarů, a když bylo možné zakoupit použitou zemědělskou techniku ze západu, byli první, kteří vlastnili sklízecí mlátičku. Ta samozřejmě nepracovala pouze na 50 hektarech, které rodina vlastnila. Práce pro ostatní tak dala za vznik smluvnímu podnikání, které se postupem času značně rozšířilo. Rodina Różański nyní nabízí svým zákazníkům téměř veškerou zemědělskou činnost. Od aplikace kejdy, zpracování půdy, setí, ošetření, sklizeň obilí a pícnin, až po speciální práci, jako např. zpevňování břehů na pobřežích.

„Máme perfektní tým“

 

Výzvou, které musejí bratři při svém úsilí pro dosažení růstu a prvotřídní práce neustále čelit, je hledání dobrých zaměstnanců za účelem rozšíření jejich pracovního kolektivu. Dobří zaměstnanci jsou podle bratrů Różańských lidé, kteří mají smysl pro zemědělství, zákazníky a pro stoje. „Máme perfektní tým,“ potvrzují Tomek a Piotr. Ovšem je stále těžší najít další zaměstnance, kteří by uměli správně ovládat stroje a dokázali se o ně adekvátně starat.

 

Povahou jsou Tomas a Piotr velmi odlišní. Ale právě to se zdá být tou správnou kombinací pro úspěšný rozvoj podniku. Získávání zákazníků, financování, vedení podniku – to je Tomkova záležitost, protože, jak říká jeho bratr, je „silný, pilný a vytrvalý“. Když si stanoví nějaký cíl, potom mu nestojí nic v cestě. Aby byl Tomek spokojený, musí vše pracovat na plné otáčky: „Už jako dítě jsem byl rychlý. Jsem spokojený, když se pořád něco děje. A pokud nastanou nějaké problémy, lidé mi zavolají. Samostatně, nebo společně s mým bratrem, se poté snažím najít rychle nějaké řešení.“ Oproti tomu je jeho bratr Piotr spíše rozvážný a klidnější, a ještě navíc sám ovládá každý stroj. „Můj bratr sice umí nastoupit do traktoru a přepravit obilí, ale co se týká výsevu, orby, nebo postřiku a hnojení, o to se starám já“, popisuje Piotr rozdělení práce v podniku, se kterým jsou oba bratři velice spokojeni.


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí