Maďarsko

Spiel Mix KFT, Maďarsko

O podniku

Založen v roce

1990

Hospodářská zvířata

300-500 ovcí (v rodinném podniku)

Zaměstnanci

20 zaměstnanců

Zemědělská plocha

1.160 ha, z toho

295 ha sója

255 ha pšenice ozimá

160 ha slunečnice

145 ha řepka ozimá

95 ha kukuřice

90 ha cukrová kukuřice

45 ha kukuřice setá

45 ha ječmen ozimý

30 ha špaldová pšenice

Složení půdy

Černozem / naplavená půda z Dunaje

Množství dešťových srážek za rok

550 – 600 mm

Používané stroje CLAAS

2x LEXION 540

1x LEXION 650

SCORPION 7030

SCORPION 7045

AXION 810

ARION 640

ARION 530

ARION 520

ARION 420

ARES 697

O Maďarsku

Obyvatelstvo

Přibližně 9,9 mil. obyvatel

Celková plocha

9,303 mil. hektarů (22,988 mil. akrů)

Zemědělská plocha

Přibližně 5,337 mil. hektarů (cca. 13,188 mil. akrů)

Počet zemědělských podniků

Přibližně 576.000

Klimatické podmínky a půda kolem Dunaje jsou ideální pro pěstování sóji.

 

Pěstování sóji je pro Árpáda Bártfaie vášní a je přesvědčen, že „naše země je v zásadě schopná pokrýt vlastní potřebu sójových krmiv. Tak, jako v 80. letech. K tomu by bylo zapotřebí 300.000 hektarů a také vhodné plochy.“ Klimatické podmínky a půda kolem Dunaje – v regionu, kde se také nachází zemědělský podnik Spiel-Mix Kft., který řídí společně 37-letý Árpád a jeho tchán – jsou ideální pro pěstování sóji. Produkce sóji se v Maďarsku aktuálně pohybuje kolem 40.000 až 80.000 hektarů, resp. v průměru kolem 100.000 až 150.000 tun. Velká část sóji je nicméně exportována. „Dnes dodáváme naši sóju do Německa nebo Holandska, kde dochází k jejímu smíchání s GMO sójou (GMO=genetically modified organism-geneticky modifikovaný organismus) a poté je poslána zpět k nám do Maďarska jako krmivo pro zvířata,“ vysvětluje Árpád Bártfai. S povzdechem dodává: „To vlastně nedává smysl.“ Maďarsko se totiž zavázalo, že bude pěstovat sóju bez GMO, a to bylo dokonce zakotveno v Maďarské ústavě. Navíc patří Maďarsko společně se sedmi dalšími státy k tzv.‚Dunajské sójové iniciativě‘. V roce 2012 podepsaly tyto země smlouvu, která potvrzuje jejich záměr pěstovat sóju bez GMO. Tento záměr vychází z rostoucí poptávky po geneticky nezměněné sóji pro výrobu potravin a krmiv v Evropě. Árpád Bártfai věří, že se bude v budoucnu vyvíjet zpracovatelský průmysl, čímž by dále klesala závislost na jihoamerické sóji. Tento otec tří dětí má jasnou vizi do budoucna: sloučení maďarských producentů sóji a vznik továrny, ve které budou vyráběna sójová krmiva bez obsahu geneticky modifikované sóji.

Stroje CLAAS zajišťují plynulý průběh setí, sklizně a jiných zemědělských prací podniku.

 

Pro jejich rozmanitou práci v podniku kladou oba pánové důraz na stroje, které odpovídají této rozmanitosti a vysokým technickým požadavkům. Základ vozového parku strojů tvoří již po dlouhou dobu stroje CLAAS. „To má dva důvody,“ vysvětluje Árpád Bártfai: „a tím jsou kvalita a spolehlivost.“ Navíc je obchodní partner firmy CLAAS, firma Axiál, vzdálen pouhých 25 kilometrů od podniku. Šest traktorů CLAAS, tři sklízecí mlátičky LEXION a dva teleskopické nakladače SCORPION zajišťují plynulý průběh setí, sklizně a jiných zemědělských prací podniku. Árpád Bártfai je přesvědčen: „Zemědělství má ještě spoustu nevyužitého potenciálu. V dnešní době už nečteme o tom, jakým strojem bylo co zaseto, ale čteme o technologii, která všechno vzájemně propojí a díky telefonu, aplikacím a podobným možnostem usnadní vedoucím provozu práci.“ Postupem času si Árpád se svým tchánem práci v podniku rozdělili: László Gallo je zodpovědný za každodenní práci a ochranu rostlin. Árpád Bártfai převzal práci v kanceláři, stará se o řízení farmy, vozového parku, o nové technologie, a je také zodpovědný za zaměstnance. Je důležité, že má každý na starosti určitou oblast a navzájem si do práce nemluví, myslí si Árpád Bártfai. O tom, zda bude spolupráce těchto mužů fungovat, existovaly pochybnosti. Navzdory jejich rozdílným povahám – nebo možná právě proto – fungují zatím jako dobrý tým. „Dokážu spočítat na dvou prstech, jak často jsme se v posledních deseti letech pohádali,“ říká Árpád Bártfai. „Myslím, že jsem se v této velmi pěkné, ale zároveň také velmi náročné práci zapracoval nejlépe, jak jsem mohl. Je to úplně jiná práce, ale mám ji moc rád. Jsem si jistý, že kdo tuto práci dělá, ví, o čem mluvím.“


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí