Ще използвате ли трактора
предимно за транспортни цели?
Да
Не
Какви са основните Ви
области на използване?
Работа със силоотводен вал с…
…постоянни обороти
и непроменлива
скорост.
…постоянни обороти
и променлива
скорост.
Тежки теглителни
дейности.
Какъв % от
дейностите е свързан с
тежка почвообработка?
Над
30 %
Под
30 %
Комфортът по-важен
ли е за Вас от
ефективността?
Да
Карате единствено с безстепенна трансмисия?
Предпочитате ли
автоматична вместо
безстепенна трансмисия?
Не, всъщност не.
Не
Да
Не, но ще го
тествам сега и
тогава ще реша.
Не, карам и със
скоростен лост.
Да, не
карам нищо
друго.
Карал ли си някога
трактор CLAAS HEXASHIFT
с автоматика за превключване,
SMART STOP и Tempomat?
Tempomat е важен за мен,
но дали е достатъчен при
обикновено изпълнение?
Да
Не
Да, но на всяка
цена искам да имам трактор с
безстепенна трансмисия.
CMATIC
HEXASHIFT
CMATIC
HEXASHIFT
Електрическите клапани
трябва ли да имат възможност за
настройка за време и количество?
Достатъчни ли са
Ви механични
клапани?
Да
Имате ли нужда от
автоматична система за
обръщане в края на полето?
Да, вероятно.
Не непременно.
Не
Да
Не, достатъчна ми е автоматика
на силоотводния вал.
Свободно програмируеми
функционални бутони
за Вас са:
Колко свободно програмируеми
функционални бутона са Ви нужни?
От ключово
значение.
Максимално
десет.
Максимално
четири.
Не са
толкова важни.
Какъв мултифункционален
подлакътник желаете?
CMOTION мултифункционална
ръкохватка и мултифункционален
подлакътник.
Мултифункционален
подлакътник с
Drivestick.
Не
Достатъчна ли Ви е
скорост, поддържана
от темпомат?
Как желаете да
обслужвате своя дисплей?
Обслужване чрез
бутони.
Чрез сензорен екран?
Да
Пробвали ли сте
някога CLAAS CIS+
обслужване?
Да, но
желая нещо
повече.
Да, то е лесно
и същевременно
удобно.
Не, но
тъкмо го
разглеждам.
CEBIS
CIS+
CIS