Proszę podać swoje dane osobowe.
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi otrzymywanie informacji marketingowych. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wycofania swoich zgód. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych znajdującymi się na drugiej stronie.

 
 
 

Wyrażam zgodę na kontakt następującymi kanałami komunikacji w przypadku wyrażenia zgody:

Administratorem przekazanych nam danych jest CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (64-320), ul. Świerkowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342639, posiadającą NIP 7010203369. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje zapytanie przekażemy do realizacji wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dystrybutorowi CLAAS („Dystrybutor CLAAS”) działającemu na zlecenie CLAAS Klienta. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji osobiście w czasie wizyty w CLAAS Polska, telefonicznie lub w kontakcie z Dystrybutorem CLAAS. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajdziesz tutaj.