มิสเตอร์เฮลมุท คลาสประธานบริหารและประธานกรรมการบริษัทคลาสเสียชีวิตด้วยวัย 94 ปี

ข้อมูล