CLAAS producten

on track.

Machinebewaking en diagnose op afstand.

Voor loonwerkers of grotere bedrijven is het een hele opgave om tijdens de oogstperiode het overzicht te behouden over de totale inzet van machines en personeel. Vooral als op ieder moment maximale efficiëntie gewaarborgd moet zijn: snel naar het juiste perceel, correcte uitvoering van de werkzaamheden en kortste logistieke afstanden.

Met ADPI wordt de analyse van de gegevens van een specifieke opdracht geautomatiseerd. Met TELEMATICS profiteert u niet alleen van de exacte plaatsbepaling van de machine om de logistiek en organisatie te kunnen optimaliseren,  met APDI als extra hulpmiddel worden ook de geregistreerde gegevens (werktijd, brandstofverbruik, klantspecifieke perceelgegevens, etc.) automatische geïnterpreteerd.

  1. GPS-satellieten zenden signalen uit, die door de machine worden opgevangen
  2. De machines sturen via een mobiele telefoonverbinding de GPS-coördinaten, de capacitieits- en meldgegevens van de machine naar de webserver van TELEMATICS
  3. De gegevens kunnen via internet direct op het kantoor of door de servicepartners worden gedownload