CLAAS ürünler

PRECISION FARMING.

İş zekasının belirliı seviyesi başarılı çiftçilik için çok önemlidir - potansiyeli maksimize etmek, iş akışını optimize etmek ve kaynakları daha etkin kullanmak için zorunludur.  CLAAS, işinizi desteklemek amacıyla AGRONOM adlı akıllı yazılım çözümleri ve hizmetleri sunar

2-nokta kalibrasyon

İki nokta yönteminde, tarlanın iki farklı bölgesinden alınan ölçüler, her bölgede gereken N seviyesi ile girilir. Uygulama oranı için kontrol eğrisi bu iki değerden elde edilir.

Verim haritalama.

İş yönetim fonksiyonlarıın  temelini geliştirirken, verimi haritalandırmak için LEXION ya da JAGUAR kullanabilirsiniz.  Makinede bulunan sensörler, verimi ve tahıl nem seviyesini ölçerken CEBIS, GPS uydu bilgilerini kullanarak coğrafi koordinatlarını ekler.