CLAAS ürünler

İki tekerlekli biçme performansı-DISCO römorklu biçme makineleri

 Tüm şartlarda optimum yer çizgisinin takibi - CLAAS römorklu biçer makinelerin mükemmel fonksiyonlarından sadece biridir. Çalışma genişliği 3.00 veya 3.40 metre, yan veya orta çekme çubuğu ile, kondisyonlayıcı ve kondisyonlayıcısız, veya mahsul yayma ya da bir defada biçilen alan gruplandırma sistemi ile DISCO teknolojisi, kalitesi ve operasyonel güvenirliği ile göz doldurur..

1 Optimum yer çizgisini takip etmek amacıyla PROFIL bağlantı şekli (yüksek çerçeve ve merkezi bağlantı)
2 Aletsiz çekme çubuğu ayarlama sistemi
3 Yumuşak zemine uygun geniş taban  lastik seçenekleri ( 380/55-17)
4 DISCO 3200: sürülmemiş arazide mükemmel kararlılık için opsiyonel tekerlek ağırlıkları
5 Yan sinyal lambası
6 Yıldırımdan koruma
7 ACTIVE FLOAT

DISCO 3200 TC AUTOSWATHER.

Kayış, biçme makinesine yakın pozisyonda konumlandırılmıştır: DISCO 3200 TC AUTOSWATHER bir defada biçilen alanı gruplandırma sistemi. Tüm DISCO römorklu biçme makineleri, boyutlarına rağmen son derecede hareketlidir.

YENİ: Römorklu DISCO yan çeki demiri ve MAX CUT biçme çubuğu ile.

DISCO 3150 T, dişli veya silindrik kondisyonlayıcı ile mevcuttur. Çerçeve üzerindeki paralelkenar askı tertibatı, optimum yer çizgisinin takibini sağlar.